Hem Andra ordn 12 dB/okt filter.
Post
Avbryt

Andra ordn 12 dB/okt filter.

Andra ordn 12 dB/okt) delningsfilter består av en kondensator och en spole. Med ett 12dB/okt filter minskar nivån med 12 dB vid halvering av frekvensen (gäller högpassfilter) se röd kurva fig 1.

12 dB filter diagram
Fig 1. delningsfrekvenser 100 Hz och 3kHz
blå kurva visar basen, Grön kurva visar mellanregister och Röd kurva visar diskant.

12 dB filter diagram

När det gäller andra ord’n filter så finns det flera typer och de är Bessel, Butterworth, Chebychev och Linkwitz-Riley. Nedan vissas formler för tvåvägs filter enl fig 2.
Rh = diskantens resistans
Rl = basens resistans
F = delningsfrekvensen.

Bessel

L1 (mH) = ( 0.2756 * Rh / F ) * 1000
C2 (uF) = ( 0.0912 / Rl * F )* 1000000
L2 (mH) = ( 0.2756 * Rl / F ) * 1000


Chebychev

C1 (uF) = ( 0.0912 / Rh * F ) * 1000000
L1 (mH) = ( 0.2756 * Rh / F ) * 1000
C2 (uF) = ( 0.0912 / Rl * F )* 1000000
L2 (mH) = ( 0.2756 * Rl / F ) * 1000
Butterworth

C1 (uF) = ( 0.1125 / Rh * F ) * 1000000
L1 (mH) = ( 0.2251 * Rh / F ) * 1000
C2 (uF) = ( 0.1125 / Rl * F )* 1000000
L2 (mH) = ( 0.2251 * Rl / F ) * 1000

Linkwitz-Riley

C1 (uF) = ( 0.0796 / Rh * F ) * 1000000
L1 (mH) = ( 0.3183 * Rh / F ) * 1000
C2 (uF) = ( 0.0796 / Rl * F )* 1000000
L2 (mH) = ( 0.3183 * Rl / F ) * 1000
Det här inlägget är licensierat under CC BY 4.0 av författaren.