Hem
ingk
Avbryt

Min nya hemsida

Hej och välkommen till min nya hemsida! Jag kommer att lägga upp en stor del av den gamla informationen igen efterhand i detta nya format.

Högtalarparametrar

Förklaring till högtalarparametrar För att göra Thiele-Small parametrarna lättare att förstå, förklaras nedan några av alla de parametrar som finns och en kort beskrivfning av definitionerna.   ...

Linux

Den första Linux distributionen jag provade var Red Hat version 5.0 tror jag det var, vilket jag inte alls gillade. Den andra jag testade var Slackware vilken version det var kommer jag inte ihåg, ...

Basreflexlåda

Basreflexlådan går oftast djupare ner i basen än motsvarande sluten låda. Basreflexlådan är känsligare för felberäkningar än den slutna lådan, så den är lättare att misslyckas med. Vb = lådvolym i...

Linkwitz transform

Min subwoofer till hemmbion består av två st Alpine 6015 (15” 4 ohms bil bas) och en Zachry DSW-200, basarna är kopplade i serie så att steget belastas med 8 ohm. När jag mätte upp frekvensgången i...

Högtalarlådan.

Denna sida tar upp lite om lämpliga elementparametrar för olika lådtyper. Klicka på lådtypen och du finner mer information, bl.a. om beräkning av lådvolymer, dämpning av lådan. Element som är lämp...

Audio

Filter Information om delningsfilter till högtalare. Hemmabio Erfarenheter och tips för hemmabio. Högtalarlådor Beskriver olika typer av högtalarlådor. Linkwitz transform Hur man förbättrar en b...

Varför skall man använda delningsfilter till högtalarna?

Filter delar upp frekvenserna till de olika högtalarna. Lågpassfilter tar bort alla höga frekvenser. Bandpassfilter tar bort både låga och höga frekvenser. Högpassfilter tar bort alla låga frekvens...

Zachry DSW-200 modifiering

Eftersom många frågar hur man modifierar Zachry DSW-200 slutsteget så den går djupare i basen, kommer det här vad man skall ändra. Varning! Ni gör detta på egen risk, tänk på att om ni har garanti ...

Hornlådan

Horn är mycket svåra att beräkna och bygga. Hornlådan blir stor om den skall spela djup bas. En fördel med horn är att den har hög känslighet. Verkninsgraden på ett horn kan vara ca 30%, medan verk...