Hem Första ordn 6 dB/okt.
Post
Avbryt

Första ordn 6 dB/okt.

Första ord`n ( 6 dB/okt) delningsfilter består av en kondensator.
Med ett 6 dB/okt filter minskar nivån med 6 dB vid halvering av frekvensen (gäller högpassfilter) se röd kurva fig 1.

6 dB filter graph
Fig 1. delningsfrekvenser 100 Hz och 3kHz
blå kurva visar basen, Grön kurva visar mellanregister och Röd kurva visar diskant.

6 dB filter diagram
Fig 2.

När det gäller första ord`n filter så finns det bara en typ och det är Butterworth.
Nedan vissas formler för tvåvägs filter enl fig 2.

Rh = diskantens resistans
Rl = basens resistans
F = delningsfrekvensen.
C1 (uF) = ( 0.159 / Rh * F ) * 1000000
L1 (mH) = ( Rl / 6.28 * F ) * 1000

Det här inlägget är licensierat under CC BY 4.0 av författaren.